Kurs na taksówkarza
Gliwice Zabrze Bytom Śląsk

Biuro Usługowo Szkoleniowe
Grzegorz Niemirski
Gliwice ul. Gałczyńskiego 1
tel.: 604 201 576
e-mail: niemirski54@vp.pl

Kurs przygotowujący do egzaminu na licencje taksówkarza.

Program szkolenia obejmuje:
  • przepisy i ustawy dotyczące wymogu uzyskania licencji prowadzenia
    działalnościw zakresie zarobkowego przewozu osób taksówką
  • przepisy prawa przewozowego
  • przepisy prawa miejscowego
  • topografie miejsca prowadzenia działalności przewozowej
  • elementy prawa podatkowego
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez prezydenta miasta,
w którym taksówkarz zamierza prowadzić działalność przewozową.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zapewniamy

  • dostarczenie wszystkim uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych
  • prowadzenie uczestnika kursu do czasu zdania egzaminu

Cena kursu wynosi 400zł

Obowiązek posiadania przez taksówkarzy licencji na wykonywanie
zarobkowego przewozu osób lub rzeczy taksówkami wynika
z Ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001

kurs na taksówkarza • kursy na taxi • Gliwice • Zabrze • Bytom • Śląsk

 
kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnikakurs ochrony osób i mienia

strony www - webmaster